Chia sẻ code popup thông báo khi người dùng sử dụng Adblocker

Vô tình vào thấy cái này trên Duy Blogs, vừa đơn giản lại vừa đẹp nên mang về cho anh em xài luôn =))

Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm đoạn CSS này vào phía trên trên thẻ ]]></b:skin>
#unblocker{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background-color:#fff;opacity:.98000001907349;display:block;z-index:9999;overflow:hidden}
#unblocker p{color:#666;text-align:center;margin:15% auto;font-size:1.5rem;max-width:750px;display:table;line-height:1.5;padding:10px;}
#unblocker p:before{font-family:fontawesome;text-align:center;padding:0;font-weight:400}
#unblocker p:before{content:'\f023';background:#1DBF69;color:#fff;display:block;width:2em;height:2em;line-height:2em;font-size:2.5rem;clear:both;border-radius:100%;margin:0 auto 3%}
#unblocker p:hover:before{content:'\f13e'}
#unblocker p a,#unblocker p i{font-size:15px}
#unblocker p a,#unblocker p i{font-size:15px}
#unblocker ~ *{display:none}
Bước 2: Thêm đoạn Javascript này vào phía trên thẻ </head>
<script>
//<![CDATA[
var mql = window.matchMedia('screen and (min-width: 0em)');if (mql.matches){
(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function unblocker(){function c(c,i){var e=d.createElement('div'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('unblocker')){c('<p>Vui lòng tắt plugin chặn quảng cáo và tải lại trang! Xin cảm ơn.<br/>Please disable your Adblocker to access this site! Thanks.</p>','unblocker')}};(function(){var a=['ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i<l;i++){if(!g(a[i])){s+='<a id="'+a[i]+'"></a>'}}c(s);l=a.length;setTimeout(function(){for(i=0;i<l;i++){e=g(a[i]);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue('display'):e.currentStyle.display)=='none'){return f('#'+a[i])}}},250)}());(function(){var t=g(0,'img'),a=['/adsales/ad','/adsenceSearch.','/adtools2.','/adv2.','/partner_ads_','_ads.html','.468x60-'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+'#'+a.join('')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js':'google_ad_client'},S=g(0,'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S[i];if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]===u){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',unblocker,false)}else{w.attachEvent('onload',unblocker)}})(window);};
//]]>
</script>
Bước 3: Lưu lại và thưởng thức.

Tổng kết

Chẳng có gì để tổng kết cả
View-source:www.duyblogs.com

22 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Nhưng mà duy dz hơn diện nhé :v

   Xóa
  2. Nhưng phương deeptry nhất trong 2 thằng dz này nhé :3

   Xóa
  3. minh la ripper chuyen nghiep, can ca 3 ban cmt tren nhe :v

   Xóa
  4. Mình mới là ripper chuyên nghiệp nhé :v vì các bạn chỉ fake tên mình thôi

   Xóa
  5. Tên Nhân Ripper ra đời cách tên Duy Ripper vài ngày :v không có fake nhé

   Xóa
  6. mình mới biết đến blogger dc 3 tháng nhé ;) :3

   Xóa
  7. Thế thì các bạn phải gọi mình là pro nhé

   Xóa
  8. mình se~ goij banj lak tre trau nka :V hjhj

   Xóa
 2. https://www.jsblogger.com/2018/12/huong-dan-them-carousel-hien-thi-bai.html
  Carousel đã fix mờ nhé :v

  Trả lờiXóa
Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM