Thủ thuật auto dính checkpoint facebook


Hello xin chào tất cả các bạn, nhiều bạn đăng thủ thuật mở khóa tài khoản Facebook, vượt checkpoint tài khoản Facebook ,... nhưng mình thì khác mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tài khoản dính checkpoint, Không quá dài dòng nữa mình xin hướng dẫn các bạn:
  • Bước 1: Comment bất kì cái gì cũng được
  • Bước 2: Bấm vào Khác > Chỉnh sửa bình luận > Chuyển nội dung bạn vừa commnet ở Bước 1 thành https://goku.com 
  • Bước 3: Tiếp tục vài lần như Bước 1 và Bước 2, và bấm F5 và bạn sẽ dính checkpoint :)
Thủ thuật này dành cho các bạn muốn log link như 751, 767
Cảm ơn bạn đọc

11 nhận xét:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM