[TUT] Report 13T Xuyên Veri

HƯỚNG DẨN REPORT: 

B1: Fake Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh. Để Ngày Sinh Là 01-01-2007.
B2: Fake Ip Úc Nn EN ( UK ).
B3: Vô Link Contact. Điền Theo Yêu Cầu.
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11.
B4: Vẫn Giữ Nguyên IP Úc NN EN ( UK ).
B5: Vô Link Contact. Điền Theo Yêu Cầu .
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11.
Đợi Ra Case Và Rep Lại.

LƯU Ý: 

Sử Dụng Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh Tỉ Lệ Die Cao Hơn!

7 nhận xét:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM