Cách Khắc phục Thumbnail cho Blogspot bị thu nhỏ hoặc bị bể hình

Blogspot vừa có thay đổi link hình ảnh, link mặc định là s72-c.
Các bạn sử dụng template có sử dụng Read more có thumbnail thì javascript có dạng:
src="'+image_url.replace('/s72-c/','/w'+image_width+'-h'+image_height+'-c/')
Bây giờ chúng ta tìm trong template (chỉnh sửa HTML) thay toàn bộ s72-c thành s72-c-k-no
Cuối cùng là lưu lại và kiểm tra nhé.

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM