[TUT] Unlock FAQ Facebook 2017


Đây Là Những Link hỗ Trợ mà các Bạn Vào để Rep Lại Facebook team : Fake IP + ngôn ngữ UK (Vương Quốc Anh), có thể là Đức Hoặc US (Mỹ)
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
<Thông tin bổ sung. : Tôi nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Tôi có thể xác nhận tài khoản của mình qua id card mà chính phủ cấp>

I think this is a mistake . I can confirm your account through which government-issued id card. 
Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách trả lời mail: < trả lời đầy đủ mail của facebook trả về >

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
First Name: Nhật Duy
Last Name: Đỗ Trần
Full name: Đỗ Trần
Date of birth : 26/09/1999
Email account: duy.ripper@gmail.com
Thanks facebook team.

Nhân Tiện Mình Nhận Unlock nhé ! Bà con :D liên hệ mình qua fb nhé !
Chúc Bạn Thành Công !

5 nhận xét:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM