[TUT] Report 808 ( 3-2-2017 )


Chú Ý: Tut Dành Cho Người Đam Mê Report, Đòi Hỏi khéo tay tỉ lệ Report sẽ tăng <3 
Link:
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
B1: Fake IP Hàn + Ngôn Ngữ Hàn + CMND cùng tên biết ngày sinh càng tốt.
B2: Vào 2Link đầu tiên điền thông tin theo yêu cầu và kèm thần chú.
이 계정을 삭제하십시오. 상처 받았고 누군가가 위조되었습니다. 그것을 슬퍼하지 마십시오. 빨리 제거하십시오. 이것은 다른 계정을 괴롭히기 위해 만들어진 가짜 계정입니다. Facebook이 검토하고이 계정을 닫을 것을 기대하십시오.
Link thứ 3 : Không FAKE Gì cả, và cũng điền thông tin theo yêu cầu quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó.
Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi
Thần chú:
Đứa con tôi giả mạo năm sinh để sử dụng Facebook.

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM