Trọn Bộ Code Chống Chuột Trái, Chuột Phải, F12 Xem Mã Nguồn Cho Blogger

Bởi nhiều lí do khác nhau nên bạn không cho người đọc xem mã nguồn để copy code của bạn, hay cố ý bôi đen bài viết để copy gây ảnh hưởng đến quyền tác giả của các bạn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.


Trước tiên các bạn vào Blogger >> Mẫu >> Chỉnh sửa HTML >> Thêm các code dưới đây vào trước thẻ đóng </head>.

Code chống chuột trái

 1. <style type='text/css'>
 2. body{
 3. -webkit-touch-callout: none;
 4. -webkit-user-select: none;
 5. -moz-user-select: none;
 6. -ms-user-select: none;
 7. -o-user-select: none;
 8. user-select: none;}
 9. </style>

Code chống chuột phải

 1. <script type='text/javascript'>
 2. //<![CDATA[
 3. // JavaScript Document
 4. var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
 5. function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if
 6. (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers)
 7. {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;}
 8. else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;}
 9. document.oncontextmenu=new Function("return false")
 10. //]]>
 11. </script>

Code chống F12, Ctrl + U, xem mã nguồn (viewsourse)

 1. <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
 2. <script type='text/javascript'>
 3. checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){
 4. if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keyup(function(ev){
 5. if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){
 6. if(checkCtrl){
 7. if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
 8. </script>
 Ở cách này, các bạn tiếp tục tìm đến thẻ <body> và thay bằng:
 1. <body onkeydown="return false">
Nguồn: Admin Hiếu :)

2 nhận xét:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM