[TUT] Report FAQ 2016

REPORT FACEBOOK ACCOUNT 2016 By Phan Gia Lâm
Bước 1: Chuẩn bị 2 mail sạch và Fake 2 CMND phôi khác nhau ,info như victim, k có info fake đại, nhưng phải fake sao cho gần giống nhất, Vào Link này: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 Chọn theo thứ tự : 3 , 2 , 1 Bước 2: Điền Full thông tin vào From P/s : Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findmyfbid.com/ Rồi dán link victim vô để nó get ID, phần mail victim mình điền id đó vào và thêm @facebook.com ( ví dụ 100008339110268@facebook.com ) Phần mô tả dán thần chú này vào : "This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook" Bước 3: Hóng rep mail, Form: "Which of the following best describes your situation?: Someone created an account pretending to be me or a friend Do you have a Facebook account?: no Is this account impersonating you?: Yes, I am the person being impersonated Your full name: Tên bạn ( Trùng tên victim ) Your contact email address: mail của bạn Full name on the impostor profile: Tên victim Email address listed on the impostor profile (if available): Email của nạn nhân Link (URL) to the impostor profile: Link Victim Additional info: This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook."" Làm lại 1 lần nữa các bước như trên với mail 2 ------------------------------------------------------------ DÙNG 4 CLONE LÀM : - Chuyển ngôn ngữ cả 4 clone thành English ( US ) . Không cần fake IP :v - Vào tường nhà victim . *Clone 1 : Report => Report this account => This timeline is pretending to be me or someone I know => Me => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 2 : Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 3 : Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 4 : Report => This timeline is using a fake name => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) --------------------------------------------------------------------------------------------- DÙNG 4 CLONE LÀM : Fake IP US (nhắm ac đó đã từng mở rip chưa, nếu từng mở thì k cần làm, acc ,nào chưa mở rip cho ăn là die ngay) - Ra cho nó ăn thêm web 14t . 4 Clone để nguyên ngôn ngữ US và ghi thông tin đầy đủ vào : (làm ở cả 2 link tỉ lệ die cao hơn) - Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 - Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 *Dòng 1 : Link URL victim *Dòng 2 : Tên victim ( coppy trên công cụ tìm kiếm ) *Dòng 3 : 11 yeah ( tuổi ) *Dòng 4 : I am the father , I confirmed the account holder is not sufficient to control Facebook.- This account is to use fake names , nudity and pornography , forgery someone do.- accounts are spam creation of multiple accounts cause harassment , I think the Facebook please delete this account according to community standards . => Gửi ------------------------------------------------------------------- Xong quay lại tường nhà victim . Dùng cả 4 clone làm :) : Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM