[TUT] Rip Chất 90%

- Rip nick Facebook thành công 90%Fake ip đi đâu thì tùy nhưng mình vẫn thích dùng ip của Korea và Belarus
Thay:
Ảnh Đại Diện
Ảnh Bìa
Giới Tính
Tên Thay Thế Của Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình
lưu ý : Cái này dùng nick phụ mà làm ngu gì mà làm nick chính
Nếu Nạn Nhân Không Có Tên Thay Thế Thì Lấy Tên Thật Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình
Vô trang cá nhân của victim Báo cáo Người này giả mạo tôi (làm 2 lần)
Báo cáo người này đại diện cho 1 doanh nghiệp hoặc tư nhân 1 lần
Rồi cứ như thế dùng nhiều nick phụ spam tầm 2-5 nick là victim DIE mình dẫ test thử 3 nick,die cả 3.

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM