[TUT] Mở Khóa Like Bị Khóa 30 Ngày

● Mở Khóa Like Bị Khóa 30 Ngày
B1: Vào Cài Đặt Chọn Ngôn Ngữ US B2: Thao Tác Like Bất Kì Nó Sẽ Hiện Lên 1 Bãng Thông Báo B3: Nhấn Vào Dòng Chữ Xanh Dương Cuối Bảng Thông Báo ( Báo Cáo Nhầm Lẫn ) B4l Soạn 1 Mẫu Kháng Nghị Như Sau " I think Facebook is no confusion inthe key features of my account . I've done a full charter of facebook .Hope review . Thank you Facebook Team B5: Send Và Chờ Trong 24h
chúc các bạn vui vẻ !
by: Đỗ Trần Nhật Duy

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM