Một Số Tus Report Chất

● Toàn Tus Chất Nhé Nhưng Hàng Share Chỉ Là Không Bằng Hàng Bán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tut cực chuẩn : fake 1 giấy chứng tử 03-09-2015

~ vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
ô 1 : tên victim nên add bạn
ô 2: chọn ngày chết giống trong giấy chứng là 03-09-2015
ô 3: nhập link : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%C3%93-%C3%94NG-C%E1%BB%90-NIC%C3%94LA%C3%94-8419.aspx
~ Fake ip us vs ngôn ngữ us
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
ô 1 : email mình
ô 2: link victim nhé
ô 3 : nhập tên của victim
ô 4 :nhập ngày sinh của người qua đời ( hoặc là  năm 1951, ngày tháng tự chọn )
ô 5: nhập ngày qua đời lần lượt là 2015-9-3
ô cuối : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%C3%93-%C3%94NG-C%E1%BB%90-NIC%C3%94LA%C3%94-8419.aspx
up giấy chứng tử lên
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
ô 1 : tên ních fb mình
ô 2: tên tk victim
ô 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất
ô 4 : link victim nhé
Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái) - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)
ô 5: 03-09-2015
ô cuối điền : Hello Facebook team , who use this account consternation died on September 3, 2015 , we feel that some people have written on the timeline of this account for what should not be , we think the team Facebook please delete this account again to everyone can remember about it .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tut FAQ chuẩn

~ Cần 2 clone đều fake ip us vs đổi ngôn ngữ us lun nhé ( cái này quan trọng )
~ lấy acc 1 ( acc veri càng tốt ) fake biệt danh của mình thành tên của nó , fake cv và avata và chỉnh về năm khi nó lập ních
~ lấy acc thứ 2 vào victim báo cáo mạo danh 1 người bạn sau đó sẽ ghi tên acc 1 và gởi
~ acc 1 sẽ nhận đc tin nhắn và kích vào victim sau đó báo cáo mạo danh tôi , rồi báo cáo ảnh gây khỏa thân vs khiêu dâm , rồi vào rp báo cái cái nội dung không phù hợp - đây là khiêu dâm
~ Acc 2 báo cáo nội dung khiêu dâm , báo cáo gợi dục , doanh nghiệp , đóng tài khoản này
~ acc 1 vào link https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
   Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn - không - Vâng, tôi là người đang bị mạo danh
  ô 1: Họ và tên của bạn
 ô 2 : Địa chỉ email liên hệ của bạn
  ô 3 : tên victim , ô 4 checkmail ẩn hoặc bỏ cũng đc
  ô 5: bỏ link victim vào 
  rồi up cmnd chỉ cần giống tên , có ngày sinh , nơi sống càng tốt ( psd xấu cũng đc k quan trọng )
~ fake cmnd có 3p thoy
 chỗ bổ sung : Tài khoản này đang mạo danh tôi với mục đích xấu, xin hãy khóa tài khoản theo những tiêu chuẩn cộng động của Facebook , cảm ơn đội Facebook ( dịch ra tiếng anh nhé ) , rồi vào lại báo cáo mạo danh tôi
~ acc 2 Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn - không - Không, nhưng tôi là người đại diện hợp pháp của cá nhân đang bị mạo danh (ví dụ: cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp)
bổ sung điền : Dòng thời gian này đang giả mạo tôi hoặc một người tôi biết, tôi nghĩ tài khoản đội facebook nên vô hiệu hóa tài khoản này 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tut rp
B1: checkmail ẩn của victim
B2: FAKE ip US + ngôn ngữ English US
B3: Báo cái mạo danh Tôi ~> báo cáo giả mạo KHÁC ~> lốc thêm vài clone báo cáo như thế
B4: vào link : www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Tích lần lượt vào dòng thứ 3 ~> dòng thứ 1 ~> dòng thứ 1
ô thứ 1 : tên facebook victim
ô thứ 2 : điền email của mình
ô thứ 3 : tên facebook victim
ô thứ 4 : mail victim
ô thứ 5 : link victim
This is an account created to impersonate me, please delete that account, I was worried if the account is not deleted, thanking the team facebook.
FAKE 1 cái CMND của nó rồi up lên tệp rồi bấm gửi.
B5 : vào link : vi-vn.facebook.com/help.com/contact/651319028315841
ô thứ 1 : email của bạn
ô thứ 2 : link victim
ô thứ 3 : tên facebook victim
1. ngày tháng năm sinh victim qua đời ( ngày hôm qua)
2. ngày tháng năm sinh của victim
3. tệp giấy chứng tử rồi bấm gửi
B6: vào link : vi-vn.facebook.com/help/contact/228813257197480
ô 1 : họ tên của bạn
ô 2 : tên facebook victim
ô 3 :  email victim
ô 4 : link victim
~> tích vào ô thứ nhất
~> tích vào ô thứ nhất
Người này qua đời khi nào ( hôm qua )
~> nhét tệp PSD giấy chứng tử vào
bấm gửi
B7 : www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
ô 1  : link victim
ô 2 : Tên facebook victim
ô 3 : 11 năm
ô 4 :  Thần chú
 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야
Sao Đó  Cho Nhiều Clone Báo Avatar Là Ảnh SEX
Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM